Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikamız

DYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları olarak; matbaa mürekkebi üretimi ve satışlarımızın tüm aşamalarında müşteri odaklı çalışma anlayışımızla, ürün, hizmet ve sistem kalitemizi sürekli geliştirerek, güvenilir bir firma olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,

Kuruluşumuz içinde ve dışında faaliyetlerimizden etkilenmesi muhtemel herkesi İş Sağlığı Güvenliği performansımız kapsamında kabul edip, yangın, iş kazası, mesleki hastalık gibi maruz kalabilecekleri risklere karşı yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleyici risk değerlendirme çalışmaları yapmayı,

"Çevreye saygı" bilinciyle doğayı korumayı, atık üretimi ve zararlı hava emisyonlarını asgariye indirecek kirliliği önelemeyi ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına uyumlu olarak enerji ve hammadde kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı,

Pazardan gelen talepler doğrultusunda, müşteri şartlarına uygun ürünler tasarlayan uzman kadromuzla, satış sonrası verdiğimiz teknik desteğimizle ve müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde ele aldığımız süreçlerimizle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, Enerji tüketimini analiz ederek, kullanımını kontrol altına almayı ve azaltmak için enerjiv erimli projeler geliştirmeyi, alternatif kaynakları araştırarak verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre, Müşteri Memnuniyeti ve Enerji Yönetim Sistemi Standartları'nın şartlarına uyarak, süreçlerin performansını sürekli iyileştirecek hedefler oluşturmayı ve gerekli kaynakları temin etmeyi,

Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülükler ile kuruluş şartlarına uymayı,

Taahhüt ederiz.

 

©2012 DYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tüm hakları saklıdır. | Gizlilik Bildirimi
Telefon:+90 (236) 226 50 00 | Faks: +90 (236) 226 51 10 | E-Mail: dmminfo@dyo.com.tr | Keçiliköy OSB Mah. Hasan Türek Blv. 6 Merkez Köyü Merkez Bucağı / Yunusemre / MANİSA