KARİYER

Kariyer

1968 yılında kurulan şirket Türkiye matbaa mürekkepleri sektöründe %40 Pazar payı, 32 bin ton yıllık üretim kapasitesiyle; Gazete Magazin Mürekkepleri, Tabaka Ofset Mürekkepleri, Serigrafi Mürekkepleri, Flekso ve Rotogravür Mürekkepleri, Metal Ambalaj Sistemleri alanlarında üretim, pazarlama ve satış yapan tek firma olup Türkiye'de matbaa mürekkepleri pazarının lideridir.

Her tür baskı tekniği için matbaa mürekkebi ve yardımcı maddeleri üreten ve çok geniş bir ürün paletine sahip olan TOYO Matbaa Mürekkepleri şirketi üretimine Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MOSB) 20 bin metre karelik alan üzerinde yapılan 12 bin metre kare kapalı alanı olan Aralık 2010 tarihinde faaliyete geçen yeni fabrikasında ve İstanbul Renk Merkezinde çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye genelinde  42  bayisi ve  4 şehirde ki satış ofisiyle her matbaacıya ulaşabilmekte, müşterilerin özel renk talepleri yeni tesisimizde ve İstanbul'da kurulan "Renk Merkezi" ile en kısa sürede karşılanmaktadır.

Bize Özgeçmiş Göndermek İçin

Bize özgeçmiş göndermek için lütfen bu bağlantıyı kullanın: http://kariyer.yasar.com.tr/Login.aspx

Başvurunuzun en sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi için “Özgeçmiş Düzenleme” sayfasında istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması büyük önem taşımaktadır. Tüm modüllerin eksiksiz doldurulması hususunda göstereceğiniz ciddiyet ve hassasiyetten ötürü şimdiden teşekkür eder, kariyerinizde ve iş hayatınızda başarılar dileriz.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İşe Alma-Yerleştirme :

İnsan Kaynakları stratejimiz, “Doğru işe doğru insanları yerleştirmek ilkesinden hareket ederek çalışanın aklını ve kalbini kazanan adil insan kaynakları politika ve uygulamaları ile pazardaki en yetenekli, kalifiye, yaratıcı, yenilikçi, motivasyonu, performansı yüksek işgücünü Topluluğumuza çekmek ve bünyemizde bulunan kalifiye işgücünün gelişmesini ve bağlılığını arttırarak bünyemizde tutmak"dır.
İşe alımlarda 4857 sayılı İş Kanunu'na ve Yaşar Holding Personel Yönetmeliği'ne uygun olarak işe alım prosedürleri uygulanmaktadır. İşe alım süreçlerimizde pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri,yetkinlik ve deneyime göre değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirme aşamasında yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılmaktadır. Başvuru yapan adaylara eşit fırsat tanınmakta, cinsiyet,ırk, yaş ve medeni hal vb. konularda ayrımcılık yapılmamaktadır.

Oryantasyon-Eğitim :

TOYO Matbaa Mürekkepleri’nde her çalışan için eğitim süreci işe alındığı andan itibaren gördüğü oryantasyon ile birlikte başlar. Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri sonucu Şirketimizin verimlilik ve karlılığına katkı sağlayacak her türlü eğitim ihtiyacının belirlenmesi, planlanması, gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesine ilişkin esaslar prosedürümüzde verilmiştir.

Kapsam İçi-Kapsam Dışı Statüsü :

TOYO Matbaa Mürekkepleri'nde mavi yaka olarak adlandırılan ve ağırlıklı olarak Üretim, Lojistik, bakım ve  iç hizmetler birimlerinde görev alan ve sendika üyesi olan çalışanlarımız iki yılda bir Petrol-İş sendikası ile bağıtlanmış olan İşyeri Toplu İş Sözleşmesi’ne (TİS), sendika üyesi olmayan diğer tüm beyaz yaka çalışanlarımız ise, Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği’ne (KPY) tabi olmaktadırlar.

Ücret Tespiti:

Ücret tespiti ya da değişikliği, pozisyon sınıfı, kişinin deneyimi, eğitimi, lokasyonu, yabancı dil bilgisi, pozisyonunun emsallerine göre, üst ve alt pozisyonlara göre değerlendirilmesi, personelin rapor ettiği pozisyonlar, geçmiş yılların performans puanları/primleri ve piyasanın ücret düzeyi gibi kriterler göz önüne alınarak yapılır. Ücret seviyeleri açısından cinsiyet, ırk, yaş ve medeni hal konularında ayrım yapılmamaktadır. Kapsam içi çalışanların ücret ve diğer hakları imzalanan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde düzenlenmektedir.

İş Etiği Kuralları Kılavuzu:

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranır. Bu kapsamda 2009 yılında Yaşar Topluluğu İş Etiği Kuralları Kılavuzu oluşturulmuş ve tüm çalışanlara duyurulmuştur.

Performans Değerlendirme Sistemi:

Şirket, temel amaç ve stratejik hedeflerine ulaşabilmek için bütünsel yönetim sistemini benimser. 2005 yılından bu yana uygulanan Performans Yönetim Sistemi şirket hedefleriyle kişisel hedeflerin paralel olarak gerçekleşmesine yöneliktir. Performans değerlendirmesi sonuçları bireylere kişisel gelişim, kariyer planlama ve ödüllendirme/ücretlendirme konularında yansır. Dengelenmiş Puan Kartı (BalancedScorecard) tekniği baz alınarak oluşturulan değerlendirme sistemimizde yıl başında seçilmiş ve hedefleri üzerinde mutabık kalınmış Kritik Başarı Göstergeleri (KPI) kullanılır. Yıl ortasında rehberlik ve izleme görüşmeleri ile hedef gerçekleşmeleri takip edilir varsa gerekli revizyonlar yapılır.Sene sonunda ise gerçekleşmeler hedefler ile değerlendirilir.

Çalışanların Görüşleri Anketi:

TOYO Matbaa Mürekkepleri önce insan ilkesini hedef alarak 1998 yılından bu yana her yıl yaptığı “Çalışanların Görüşleri Anketi” uygulaması ile çalışanlarının görüşlerini alır. Çalışan Görüşleri Anketleri sonuçları doğrultusunda şirket yönetiminin belirlediği aksiyon komitesi aksiyon planları hazırlayarak çalışan memnuniyetini, motivasyonunu ve bağlılığını arttırıcı uygulamalar gerçekleştirir.

Değerler kitapçığı:

Yaşar Holding Kurumsal Değerleri’nin gözden geçirilme çalışması, Yaşar Topluluğu üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen arama konferanslarında gerçekleştirilmiş ve Topluluğun paydaşlar nezdinde öne çıkan değerleri görüşülmüş, aşağıda yer alan 5 ana değer “kurum değerlerimiz” olarak yıldızlaştırılmıştır.

  • Önce Tüketicilerimiz ve Müşterilerimiz,
  • Operasyonel Mükemmeliyetçiliğimiz,
  • İnsan Kaynağımız,
  • Etik Duruşumuz,
  • Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz

  • Lise ve Üniversite Öğrencilerine Staj İmkanı:

Şirketimiz, lise ve üniversite öğrencilerine, iş hayatını daha yakından tanımaları ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla belirlediği kontenjanlar dâhilinde staj imkânları sağlamaktadır. Stajyer programının hedefi, öğrencilere iş başında staj imkanı sunmak ve aynı zamanda gelecekte ilgili konumlarda yer alabilecek nitelikli adayları kapsayan bir veritabanı oluşturmaktır. Meslek lisesi öğrencileri okulda aldıkları eğitimleri pekiştirmek ve mezun oldukları zaman çalışacakları ortamı tanımaları amacı ile haftanın üç gününü şirketlerimizde geçirmektedirler. Üniversite öğrencilerine ise Haziran-Eylül ayları arasında şirketlerimizde staj imkanı tanınmaktadır.

Yönetici Yetiştirme Havuzu Projesi ( YYHP ):

Yaşar Topluluğu kendi yöneticisini kendisi yetiştirir düşüncesi ile 1996 yılından bu yana YYHP uygulanmaktadır. Tüm Topluluk şirketlerinden geleceğe yönelik olarak yatırım yapılması planlanan, potansiyeli yüksek adaylar seçilerek 18 aylık bir gelişim programına tabi tutulmaktadır. YYHP ile genç yönetici adaylarını tanımak, üyelerin vizyonunu geliştirmek ve eğitmek, kariyer gelişimlerini izlemek, potansiyellerini geliştirecek proje ve aktivitelere katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Değişik şirketlerden çalışan kişileri bir araya getirerek iletişimi kuvvetlendirmek ve genç yönetici adaylarına Yaşar Topluluğu’nu tanıma fırsatı sağlanmaktadır.

©2012 DYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tüm hakları saklıdır. | Gizlilik Bildirimi
Telefon:+90 (236) 226 50 00 | Faks: +90 (236) 226 51 10 | E-Mail: dmminfo@dyo.com.tr | Keçiliköy OSB Mah. Hasan Türek Blv. 6 Merkez Köyü Merkez Bucağı / Yunusemre / MANİSA